Banner

Banner

Strona główna

Eksperci F5 o budowaniu spójnej kultury organizacyjnej w grupie kapitałowej, 12 maja 2015, Hotel Sheraton, Warszawa

2015-04-28

Wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, serdecznie zapraszamy na warsztaty prowadzone przez Małgorzatę Kuik oraz Agnieszkę Wołyńską, dotyczące budowania spójnej kultury organizacyjnej w grupie kapitałowej, które odbędą się 12 maja 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie o godzinie 9:30.

Warsztaty pomogą w zrozumieniu jaki jest wpływ strategii rozwoju grupy kapitałowej na jej organizację, jak system komunikacji wspiera wartości i realizację celów, jak oswajać zmiany, co sprzyja zarządzaniu różnorodnością, a także jakie zadania stoją przed menedżerami w obszarze pielęgnowania wartości w firmie i wdrażania procesów zmian. Udział w wydarzeniu stanowić będzie także okazję do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Pierwsze wsparcie ze środków UE na prace badawczo-rozwojowe w nowym okresie programowania 2014–2020!

2015-04-24

Ogłoszone zostały pierwsze konkursy, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać środki na prace badawczo-rozwojowe. W pierwszym konkursie mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) ubiegać się mogą o wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W drugim konkursie wsparcie udzielone zostanie projektom, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Trzeci z konkursów ma charakter branżowy i przeznaczony jest dla przedsiębiorców i konsorcjów składających się co najmniej z dwóch przedsiębiorców.

Wybrani klieci: