Go to page: Start
Go to page: Business sectors
Go to page: Success Stories

Doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa wydawniczego posiadającego atrakcyjną nieruchomość

Back

Problem/wyzwania klienta

Co jest jedną z pięt achillesowych nawet najlepiej zarządzanych firm? Systemy zarządzania wiedzą! Nasz klient od lat borykał się rozproszeniem informacji i nieskutecznym systemem wymiany danych wewnątrz firmy. Pomimo wdrożenia systemów informatycznych, uruchomienia wewnętrznych projektów nakierowanych na poprawę procesów technicznych, produkcyjnych i zarządczych, wymiana informacji nie była skuteczna. Do działu technicznego nie docierały informacje z działu handlowego i serwisu, w dziale handlowym brakowało wiedzy o stanach magazynowych, a dział zarządzania łańcuchem dostaw nie miał informacji o nowych produktach rozwojowych.

Nasze podejście

Warsztaty przy zastosowaniu metodyki zarządzania projektami zainicjowały projekt pn. Uruchomienie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Powstała analiza potrzeb interesariuszy (działów w firmie), wypracowano narzędzia pogłębionej analizy potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników systemu. Powołano kierownika projektu i wyznaczono zespołu projektowego, stworzono strukturę podziału prac i wskazano zasoby do ich realizacji oraz przedstawiono wstępny harmonogram działań. Powstał również rejestr ryzyk i plan komunikacji w projekcie.

Dostarczone wartości 

Prezes firmy, który aktywnie zaangażował się w rolę sponsora projektu, wyraził opinię, że z efektów projektu jest „więcej niż zadowolony”. Dostrzegając potencjalne korzyści z realizacji projektu na poziomie całej grupy kapitałowej, stwierdził, że będzie zabiegał, aby włączyć ten projekt do portfela projektów zarządzanych z poziomu grupy kapitałowej. Zaplanowane produkty projektu mogą bowiem skutkować jeszcze lepszymi rezultatami, jeśli system wymiany wiedzy rozbuduje się na poziomie międzynarodowym.

Go to page: Doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa wydawniczego posiadającego atrakcyjną nieruchomość
Go to page: Projekt szkoleniowo-doradczy dla dużej firmy z branży handlu detalicznego
Go to page: Projekt szkoleniowy dla dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Go to page: Projekt doradczy dla 63 urzędów administracji rządowej
Go to page: Zarządzanie projektami jako element wdrożenia systemu motywacyjnego zgodnego ze strategią firmy u producenta zabudowy targowej
Go to page: Our clients
Business advisory services
Transaction and financial advisory services
F5 Project Management
Human capital management
European advisory services and international projects
Improving the efficiency and quality of public services
F5 Academy Business Training