ZAANGAŻOWANIE tematem przewodnim czwartej odsłony DBM in Poznań

22 listopada kilkudziesięciu reprezentantów różnorodnych środowisk biznesowych i instytucji otoczenia biznesu wzięło udział w czwartej edycji Diversity Business Meetings in Poznań, poświęconej tematyce budowania zaangażowania w różnorodnym środowisku biznesowym. Uczestników DBM gościł w swoich progach Aquanet. 

Pierwszy moduł – wystąpieniem o roli angażujących szefów w procesie budowania zaangażowania – otworzył Tomasz Wróblewski, Prezes Zarządu Grant Thornton. Następnie głos mieli uczestnicy – za pomocą ankiety on-line udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływających na poziom zaangażowania pracowników oraz rozwiązań stosowanych w swoich organizacjach. Wyniki ekspercko skomentowała dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która w swoim późniejszym wystąpieniu zaprezentowała także informacje na temat jak w Polsce i na świecie kształtuje się poziom zaangażowania pracowników w różnorodnych organizacjach. Kolejna prelegentka – Jolanta Jackowiak, Prezes Zarządu F5 Konsulting / Partner Grant Thornton, mówiła o istotnej roli zmian organizacyjno-zarządczych w budowaniu zaangażowania pracowników.

Drugą część wydarzenia stanowiły lekcje przedsiębiorców – Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet, Ludmiła Wójtowicz, HR Biznes Partner, RABEN Logistics Polska oraz Arkadiusz Rączka, Dyrektor Fabryki, Hempel Paints Poland – w duecie z Małgorzatą Kuik, Partner F5 Konsulting / Partner Grant Thornton –   przedstawili jakie rozwiązania wdrażają w swoich firmach, by podnieść poziom zaangażowania pracowników. Po przerwie networkingowej uczestnicy w mniejszych grupach moderowanych przez ww. praktyków biznesu oraz Małgorzatę Kuik, Partner Grant Thornton, dr Annę Zarodę-Dąbrowską oraz dr Tomasza Dąbrowskiego z Diversity Hub dyskutowali na temat sposób angażowania pracowników.

Czwartą edycję DBM zakończył inspirujący wykład gościa specjalnego – Janusza Kwieka, Dyrektora Fabryki w Wrigley Poland.

Zarządzanie różnorodnością stało się w ostatnim czasie gorącym tematem. W związku z umacniającym się rynkiem pracownika firmy zwracają coraz większą uwagę na dostosowanie strategii firmy do realiów rynku pracy, koncentrując się na takich obszarach jak: employer branding, optymalizacja procesów i struktur, nowoczesne technologie. Rynek pracownika wpływa również na większą otwartość firm w kwestii różnorodności, a umiejętne zarządzanie zróżnicowaną organizacją może przynieść jej wiele korzyści. Spotkanie miało charakter praktyczny i było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych przez liderów oraz rozwiązań, wspierających kształtowanie wartości i kultury organizacji.

Diversity Business Meetings in Poznań jest wspólną inicjatywą różnorodnych organizacji: Grant Thornton, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Centrum Edukacji Menedżerskiej) i Diversity Hub z Krakowa. Za jej powstanie i rozwój odpowiadają personalnie: Jolanta Jackowiak (GT), Beata Skowron-Mielnik (UEP) oraz Anna i Tomasz Dąbrowscy (DH). Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2015 roku, drugie 18 maja 2016 roku, trzecie 23 listopada 2016 roku. Cykl spotkań rozpoczął w Poznaniu debatę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie w środowisku pracy. Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.

Kolejne spotkania już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia na bieżąco stron organizatorów!

 

 

Business advisory services
Transaction and financial advisory services
F5 Project Management
Human capital management
European advisory services and international projects
Improving the efficiency and quality of public services
F5 Academy Business Training