Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Outsourcing zarządzania projektami

Akredytowane szkolenia
przygotowujące do certyfikacji
kierowników projektów

F5 Project Management to kuźnia najlepszych Project Managerów. Uczymy, jak radzić sobie ze standardowymi i niestandardowymi projektami, dobierając optymalne metody, narzędzia i środki.

 

 

Nasze podejście do generowania wartości

W ramach akredytowanych szkoleń współpracujemy z IPMA (International Project Management Association). Szkolenia przygotowują do uzyskania  rozpoznawalnego i uznanego na całym świecie międzynarodowego certyfikatu Project Managera (IPMA 4-L-C).

Cykl szkoleniowy F5–IPMA standardowo trwa 8 dni, obejmując pełen zakres zadań Project Managera. Podzielony jest on na moduły, w związku z czym może być również realizowany w formie jedno-, dwu- lub trzydniowych warsztatów z wybranych zagadnień, np. zarządzania ryzykiem czy budowania harmonogramów.

Szkolenia prowadzą certyfikowani i doświadczeni trenerzy, którzy zarządzali projektami lub je oceniali jako asesorzy IPEA lub PPEA (International oraz Polish Project Excellence Award).

Ramowy program szkoleń

Dostarczane wartości

  • uzyskasz umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem IPMA (International Project Management Association)
  • otrzymasz sprawdzoną w międzynarodowych projektach metodykę zarządzania projektami, a także dostęp do doświadczeń, dobrych praktyk i najwyższych standardów realizacji efektywnych przedsięwzięć
  • będziesz miał możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA, potwierdzającego profesjonalne przygotowanie do skutecznego planowania i prowadzenia projektów.
Kontakt z ekspertami
Kontakt
Przejdź do strony: Doradztwo i warsztaty z zakresu zarządzania projektami i programami
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe