Aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie "Zarządzanie innowacją" kierowanym do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności polskich firm i jest bezpłatny dla uczestników dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych (pomoc de minimis).

Liderem projektu realizowanego przez F5 Konsulting są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce.

Więcej

W dniu 4 września 2013 F5 Konsulting Sp. z o.o. podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na usługę doradczo-szkoleniową polegającą na realizacji spotkań pięciu inicjatyw klastrowych/ grup branżowych funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego. Projekt zakłada wypracowanie pięciu strategii rozwoju dla każdej inicjatywy klastrowej/grupy branżowej biorącej udział w przedsięwzięciu.

Więcej

W dniu 9 sierpnia F5 Konsulting podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na usługę oceny stanu wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstw opracowanych w ramach projektu systemowego PARP pt. "Planowanie strategiczne w MMSP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

W dniu 8 sierpnia konsorcjum firm w składzie: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni Spółka Partnerska podpisało umowę ze Skarbem Państwa na świadczenie usług doradczych w procesie zbycia akcji spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego SA z siedzibą w Warszawie.

Więcej
30 lipca 2013

Procesy F5

Czy dostrzegacie Państwo w swojej firmie problemy dotyczące przepływu informacji, standaryzacji działań, struktury organizacyjnej lub braku przejrzystych procedur? Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat usług naszej firmy związanych z mapowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, które znajdą Państwo na stronie www.f5.pl/procesy-f5

Więcej

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym w dzienniku Gazeta Wyborcza oraz na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa zostało opublikowane zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie.

Więcej
Przejdź do strony: Wydarzenia
Przejdź do strony: Publikacje
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe