Liderzy przedsiębiorczości wybrani!

26 kwietnia odbyła się Gala Finałowa XIV edycji konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości, organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego. Partnerem merytorycznym konkursu jest niezmiennie od lat firma F5 Konsulting, która dokonała oceny zgłoszeń uczestników oraz przedstawiła członkom Kapituły rekomendację ze wskazaniem laureatów w czterech kategoriach: średnie przedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, mikroprzedsiębiorstwo i start-up.

Przedsiębiorstwa zgłoszone do konkursu były oceniane przez pryzmat 20 zróżnicowanych kryteriów, obejmujących m.in. osiągnięte wyniki finansowe, rentowność działalności, dynamikę rozwoju, poniesione nakłady inwestycyjne, wprowadzone na rynek nowe produkty (usługi, technologie), politykę zarządzania potencjałem ludzkim, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.W kategorii start-up brane były pod uwagę m.in. wypracowany przez pomysłodawców model biznesowy, zaawansowanie wdrożenia projektu, adekwatność i komplementarność kompetencji zespołu, funkcjonalność i innowacyjność produktu/usługi, kanały dotarcia do klienta.

Decyzją Kapituły Konkursu tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości otrzymały następujące firmy:

  • w kategorii średni przedsiębiorca: EUROKLIMAT Sp. z o.o. Sp.k. – firma świadcząca usługi w zakresie wykonywania instalacji klimatyzacji i wentylacji, układów chłodniczych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych
  • w kategorii mały przedsiębiorca: NEPTIS SA – firma będąca twórcą komunikatora dla kierowców Yanosik, zajmująca się także produkcją i dystrybucją rozwiązań w sektorze B2C i B2B oraz tworzeniem rozwiązań nawigacyjnych i prac kartograficznych.
  • w kategorii mikroprzedsiębiorca: Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin – firma świadcząca usługi w zakresie szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży, zarządzania, efektywności osobistej oraz dla działów HR
  • w kategorii start-up: NOTINOTE Sp. z o.o. – firma jest dostawcą innowacyjnych urządzeń oraz usług opartych m.in. na technologii Bluetooth Smart.

Wyróżnienia w XIV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości otrzymały także następujące firmy (w kolejności alfabetycznej):

  • w kategorii średni przedsiębiorca

Polychem Systems Sp. z o.o.
Cognifide Polska Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  • w kategorii mały przedsiębiorca

EXACTUS Sp. z o.o.
DBL Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o.
ARP Ideas Sp. z o.o.

  • w kategorii mikroprzedsiębiorca

Vogue Travel s.c. Magdalena Zdrojewska, Olga Przyjemska
Artur Wojczal WIDOCZNI
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Bartosz Gadziński Firma Handlowo-Usługowa BART

  • w kategorii start-up

BORN4CODE Sp. z o.o.
QRtag Sp. z o.o.
Internetowy Klub Piłkarski OLIMPIA Sp. z o.o.
SALES ESSENCE Sp. z o.o.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym w Konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe