Nowa inicjatywa F5

Nadrzędnym celem Bridge to Excellence jest wspieranie procesu doskonalenia przedsiębiorstw oraz rozwoju innowacji poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem biznesu, nauki oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Głównym impulsem idei Bridge to Excellence jest „perspektywa doskonałości”, oparta na solidnym fundamencie wiedzy i edukacji. Kluczowe ogniwo koncepcji stanowi jednak jej funkcjonalność, dlatego skupiamy się przede wszystkim na rozwiązaniach praktycznych, umożliwiających wymianę pomysłów, doświadczeń i inspiracji. 

W ramach  inicjatywy organizujemy m.in. konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady eksperckie, webinaria oraz networking, poprzez które promujemy praktyczne i nowatorskie idee, a także inspirujemy do poznawania i adaptacji najlepszych rozwiązań, sprawdzonych w kraju i na świecie.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe