Certyfikat SUS 2.0

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie i realizację wymagań Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, upoważniający nas do pozyskiwania dofinansowania na szkolenia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), przyznawanego za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.
SUS 2.0 to standard certyfikowany, jego spełnienie jest potwierdzane w drodze audytu przeprowadzonego przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.
SUS 2.0 wyznacza wymagania względem firm świadczących usługi szkoleniowo-rozwojowe w obszarach:

  • zarządzanie firmą świadcząca usługi szkoleniowo-rozwojowe
  • usługi szkoleniowo-rozwojowe
  • kompetencje kadry
  • organizacja i logistyka usług.
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe