„Co różni dobrych od najlepszych? Rzecz o efektywnej realizacji przedsięwzięć” w ramach inicjatywy Bridge to Excellence

 

 

 

15 marca br. na Politechnice Poznańskiej ponad 150 osób – wśród nich przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska nauki, kultury oraz instytucji otoczenia biznesu – uczestniczyło w seminarium Co różni dobrych od najlepszych? RZECZ O EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w ramach inicjatywy Bridge to Excellence. Wydarzenie zostało zorganizowane przez F5 Konsulting, Politechnikę Poznańską oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową i objęte patronatem przez IPMA Polska (International Project Management Association) oraz Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

Seminarium otworzyli przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. – dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Wojciech Kruk – prezydent WIPH, a także zarząd F5 Konsulting w osobach prezesa dr. Marka Pankowskiego oraz wiceprezes Jolanty Jackowiak.

Z dużym uznaniem słuchaczy spotkał się zarówno wykład wprowadzający dr. Grzegorza Dzwonnika (Consortial Partner Systemic Excellence Group, Berlin), jak również dyskusja panelowa na temat kluczowych zagadnień związanych ze skuteczną realizacją przedsięwzięć. Eksperci: dr Paweł Chudziński – prezes zarządu Aquanet SA, Jacek Kostka – zastępca dyrektora generalnego, członek zarządu Hochland Polska Sp. z o.o., dr Dariusz Michalak – wiceprezes zarządu Solaris Bus&Coach SA, Mikołaj Matuszewski – project portfolio manager Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. – dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej zaprezentowali własne doświadczenia i dobre praktyki, odnosząc się do wyników ankiet przeprowadzonych on-line podczas debaty.

Ostatnia część spotkania – networking przy kawie zorganizowany w pięciu obszarach tematycznych (Projekty/programy/portfele, Strategia/wizja/modele biznesowe, Finanse/inwestycje/wartość firmy, Ludzie/kultura/różnorodność, Innowacje/badania i rozwój) i moderowany przez przedstawicieli świata biznesu i nauki – stanowił świetną okazję nie tylko do dyskusji, ale również do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska biznesu i nauki.

Zapraszamy do relacji filmowej oraz galerii zdjęć z wydarzenia.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe