Mimo że nasze członkostwo w Unii Europejskiej rozpoczęło się ponad 10 lat temu, fundusze europejskie są obecne w Polsce już od 20 lat. W okresie przedakcesyjnym wspierały transformację naszej gospodarki, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, doskonalenie instytucji publicznych i rozwój kapitału ludzkiego. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tych procesach od początku.

Obecnie optymalizacja wyboru źródeł i metod finansowania działalności rozwojowej jest istotnym obszarem podlegającym zarządzaniu w nowoczesnych organizacjach. W ramach nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014–2020 Polsce przyznano pulę aż 82,5 mld euro – o 10 mld euro więcej w porównaniu do lat 2007–2013. Środki te zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Przejdź do strony: Doradztwo europejskie
Przejdź do strony: Realizowane projekty
Przejdź do strony: Zapytania Ofertowe
Przejdź do strony: Rozeznania rynku
Przejdź do strony: Projekty międzynarodowe
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe