Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Outsourcing zarządzania projektami
Przejdź do strony: Akredytowane szkolenia przygotowujące do certyfikacji kierowników projektów

Doradztwo i warsztaty
z zakresu zarządzania
projektami i programami

F5 Project Management to profesjonalne usługi doradczo-wdrożeniowe w obszarze zarządzania projektami, portfelami i programami, które pozwolą w pełni wykorzystać wewnętrzny potencjał organizacji oraz szanse płynące z otoczenia.

Nasze podejście do generowania wartości

Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami i programami obejmują następujące zagadnienia:

diagnozę dojrzałości projektowej organizacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi koniecznych usprawnień

zbudowanie procesów oraz struktur niezbędnych do tworzenia środowiska projektowego w organizacji

wdrożenie dedykowanych metodyk zgodnych z potrzebami organizacji

asystę wdrożeniową oraz weryfikację metodyki na etapie jej implementacji

warsztaty strategiczne budujące standardy zarządzania projektami

ocenę potencjału pracowników do pełnienia roli kierownika projektu (na bazie metod oceny assessment/development center oraz diagnostycznych profili kompetencyjnych).

Dostarczane wartości

  • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności zarządzania projektami, pozwalające zwiększyć efektywność realizowanych przedsięwzięć i sprawnie pokierować zespołem projektowym
  • otrzymasz wsparcie na poszczególnych etapach planowania, wdrażania oraz monitoringu projektów, a także w zarządzaniu zmianą
  • uzyskasz obiektywne spojrzenie na sposoby działania i rozwiązania problemów wewnątrz organizacji.
Kontakt z ekspertami
Kontakt
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe