Fuzje i przejęcia są coraz intensywniej wykorzystywaną opcją dokonywania strategicznych zmian. O popularności tej ścieżki rozwoju świadczy obserwowane w ostatnich latach nasilenie aktywności, zarówno pod względem liczby, jak i wartości przeprowadzonych procesów.

Przejdź do strony: Doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora
Przejdź do strony: Wyceny i modelowanie finansowe
Przejdź do strony: Due diligence
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe