Przejdź do strony: Wstęp

Doradztwo w procesie
kupna przedsiębiorstwa

Kiedy i dlaczego należy rozważyć przejęcie innej firmy? Gdy rozwój wewnętrzny jest z różnych powodów ograniczony, a organizacja planuje rozwijać działalność i zwiększać dochody. Kiedy chcemy przejąć konkurenta i skonsolidować jakiś segment rynku. Motywem przejęcia może być również nowoczesna technologia, pozyskanie wybitnych menedżerów lub know-how, ważny kanał dystrybucji lub potrzeba dywersyfikacji albo inny obszar lub aspekt generowania korzyści synergicznych po nabyciu przedsiębiorstwa.

Nasze podejście do generowania wartości

Doprowadzenie do przejęcia innej firmy jest procesem złożonym, wymaga porozumienia oraz współpracy wielu stron i ekspertów. Dobry proces przejęcia to przede wszystkim proces kontrolowany. Należy go umiejętnie prowadzić, by stworzyć przewagę negocjacyjną.

Kompleksowo wspieramy właścicieli, zarządy i kadrę kierowniczą, proponując następujące działania:

Faza wstępna: wyszukanie celu przejęcia, podjęcie wstępnej decyzji o udziale w procesie transakcyjnym, pozyskanie memorandum informacyjnego (analiza i wstępna wycena podmiotu), potwierdzenie zainteresowania nabyciem podmiotu (złożenie oferty wstępnej)

Faza badania: przeprowadzenie due diligence (przygotowanie raportu z badania oraz pełnej wyceny na podstawie zweryfikowanych informacji), ostateczne potwierdzenie zainteresowania nabyciem podmiotu (złożenie oferty wiążącej)

Faza zamykania transakcji: negocjacje warunków umowy i innych dokumentów prawnych, przeprowadzenie pogłębionego due diligence, zawarcie kontraktu – zamknięcie i rozliczenie transakcji.

Możemy kompleksowo udzielić wsparcia i poprowadzić proces transakcyjny przez wszystkie fazy, jak również doradzać w wybranych etapach.

Dostarczane wartości

  • osiągniesz silną pozycję negocjacyjną
  • dostrzeżesz potencjalne czynniki ryzyka związane z działalnością przejmowanego podmiotu oraz sposoby ich minimalizacji
  • otrzymasz oszacowanie wartości przejmowanego podmiotu z uwzględnieniem efektów synergii, która optymalizuje efektywność inwestycji dla kupującego
  • otrzymasz wsparcie w kształtowaniu strategii negocjacji i technik prowadzenia procesu nabywania podmiotu.
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora
Przejdź do strony: Wyceny i modelowanie finansowe
Przejdź do strony: Due diligence
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe