Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa

Doradztwo w procesie
sprzedaży przedsiębiorstwa

Kiedy warto sprzedać własną firmę? Gdy przyszła pora na czerpanie korzyści z bycia rentierem – bo czas wreszcie odpocząć; zwycięża chęć bycia z rodziną – bo wcześniej brakowało na to czasu; zaczyna się cenić własne zdrowie – bo ono jest najważniejsze; napotyka się na problemy zarządcze i komunikacyjne – bo pogarszają się relacje z otoczeniem i przepływ informacji; nie pojawił się odpowiedni sukcesor – bo nie można uszczęśliwiać na siłę; pojawia się nowy pomysł na biznes – bo nowe wyzwania stymulują; czuje się wypalenie – bo nie można pracować bez frajdy.

Nasze podejście do generowania wartości

Czynnikiem decydującym o ostatecznym sukcesie procesu sprzedaży i osiągnięciu zakładanych celów jest dobre przygotowanie firmy do transakcji. Może to dotyczyć podjęcia następujących działań:  

 • przeprowadzenia vendor due diligence (podjęcie działań „naprawczych” lub „optymalizacyjnych” wynikających z przeprowadzonego badania wewnętrznego)
 • zmiany formy prawnej (np. wniesienie aportu w formie działalności gospodarczej do nowo utworzonej spółki, przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową)
 • decyzji co do wypłaty dywidendy, zwrotu dopłat, obniżenia kapitału zakładowego
 • przejrzystego uregulowania relacji pomiędzy spółką a właścicielem (np. najem/dzierżawa aktywów, warunki świadczenia usług, przesunięcia własności nieruchomości do lub ze spółki)
 • uregulowania kwestii własności znaków towarowych
 • przesunięcia funkcji (np. księgowych, marketingowych) pomiędzy spółkami z grupy
 • uregulowania kwestii pożyczek udzielonych spółce (spłata lub konwersja na kapitał)
 • uregulowania kwestii pożyczek udzielonych właścicielom (np. umorzenie udziałów).

Wspieramy kompleksowo, proponując następujące działania:

Faza przygotowania: podjęcie decyzji o sprzedaży podmiotu, przygotowanie podmiotu do procesu sprzedaży (vendor due diligence, optymalizacja, wycena), przyjęcie strategii sprzedaży oraz przygotowanie materiałów informacyjnych (teaser, memorandum, NDA)

Faza składania ofert: identyfikacja i selekcja potencjalnych nabywców („długa lista”) oraz dystrybucja materiałów informacyjnych, przyjmowanie ofert wstępnych i ich ocena (wybór „krótkiej listy” nabywców zaproszonych do przeprowadzenia due diligence), przygotowanie data room i koordynacja due diligence, przyjmowanie ofert wiążących i ich ocena (wybór nabywców do przeprowadzenia negocjacji)

Faza zamykania transakcji: negocjacje warunków umowy i innych dokumentów prawnych, zawarcie kontraktu, zamknięcie i rozliczenie transakcji.

Możemy zarówno kompleksowo udzielić wsparcia i poprowadzić proces transakcyjny poprzez wszystkie fazy, jak również doradzać w wybranych etapach.

Dostarczane wartości

 • uzyskasz strategię sprzedaży dostosowaną do specyfiki podmiotu i celów, które chce osiągnąć właściciel
 • otrzymasz skuteczną listę potencjalnych inwestorów
 • dotrzesz z informacją o transakcji we właściwe miejsca
 • będziesz dysponował profesjonalnym materiałem informacyjnym o transakcji i zbywanym podmiocie
 • otrzymasz wsparcie w kształtowaniu strategii negocjacji i technik prowadzenia procesu sprzedaży podmiotu.
Przejdź do strony: Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora
Przejdź do strony: Wyceny i modelowanie finansowe
Przejdź do strony: Due diligence
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe