Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa

Doradztwo w zakresie
pozyskania inwestora

Kiedy i dlaczego warto pozyskać inwestora do spółki? Gdy potrzeby kapitałowe są zbyt duże – a pomysły inwestycyjne stwarzają perspektywę wzrostu; nie można skorzystać z kapitałów obcych – bo instytucje finansowe wskazały na kres bezpiecznego zadłużenia; wyjście wspólnika ze spółki stało się koniecznością – bo wspólne biznesy nie tylko łączą ludzi; pojawił się nowy pomysł na biznes, który trzeba wykorzystać tu i teraz; posiadane know-how i doświadczenia wymagają wsparcia – w ten sposób skuteczniej i szybciej można pozyskać wiedzę i umiejętności.

Nasze podejście do generowania wartości

Pozyskanie inwestora jest decyzją strategiczną, która łączy partnerów. Powinna być dobrze przemyślna i przygotowana. Należy skalkulować wszystkie potencjalne korzyści, ale także rozważyć ewentualne niedogodności. Proces pozyskiwania inwestora jest swoistą transakcją, przebiega według zasad i reguł towarzyszących procesom kupna/sprzedaży firm. Wymaga jednak wyczucia wspólnoty celów. Fundamentem efektywnej współpracy partnerów są jasno zdefiniowane i wspólnie uzgodnione priorytety rozwojowe oraz wymierne cele, które mają zostać osiągnięte w założonym horyzoncie czasowym.

W ramach kompleksowego wsparcia właścicieli i zarządów proponujemy następujące działania:

faza przygotowania: podjęcie decyzji o pozyskaniu inwestora, przygotowanie podmiotu do zmian w strukturze własności (optymalizacja, wycena), przygotowanie materiałów informacyjnych o przedsięwzięciu (teaser, memorandum, NDA)
faza pozyskiwania inwestorów: identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów („długa lista”) oraz dystrybucja materiałów informacyjnych, analiza i ocena wstępnych ofert współpracy (wybór „krótkiej listy” inwestorów zaproszonych do przeprowadzenia due diligence), przygotowanie data room i koordynacja due diligence, analiza i ocena wiążących ofert współpracy (wybór inwestorów do przeprowadzenia negocjacji)
faza finalizowania porozumienia: negocjacje warunków współpracy (umowy i inne dokumenty prawne), zawarcie kontraktu.

Dostarczane wartości

  • uzyskasz pomoc w kształtowaniu strategii rozwoju oraz przedsięwzięcia inwestycyjnego, które pozwoli na realizację obecnych interesów właściciela we współpracy z partnerem biznesowym
  • otrzymasz listę potencjalnych inwestorów wpisujących się w zamierzenia rozwojowe
  • będziesz dysponował profesjonalnym materiałem informacyjnym o firmie i przedsięwzięciu inwestycyjnym
  • będziesz współpracował z zespołem doświadczonym w prowadzeniu negocjacji, optymalizującym warunki porozumienia i zasady współpracy z punktu widzenia obecnego właściciela.
Przejdź do strony: Wyceny i modelowanie finansowe
Przejdź do strony: Due diligence
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe