dr Marek Pankowski

Prezes Zarządu F5 Konsulting w latach 2002-2017. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Poltechniki Poznańskiej. Ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz studiów opłacalności inwestycji. Autor i współautor wielu publikacji naukowych  i ekspertyz. Kierownik licznych projektów na rzecz przedsiębiorstw, jednostek otoczenia biznesu, a także  władz i administracji rządowej oraz samorządowej. Nadzorował procesy fuzji i przejęć dużych polskich przedsiębiorstw z branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, odlewniczej oraz górnictwa, nafty i gazu.