Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie kupna przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa
Przejdź do strony: Doradztwo w zakresie pozyskania inwestora
Przejdź do strony: Wyceny i modelowanie finansowe

Due diligence

Czy przed podjęciem decyzji o zakupie przedsiębiorstwa chcesz być świadomy czynników ryzyka oraz ich wpływu na przyszłe wyniki finansowe, a więc na wartość potencjalnej transakcji? Chcesz poznać korzyści z tytułu realizacji inwestycji? A może stoisz przed koniecznością sprzedaży przedsiębiorstwa i chcesz wyprzedzić pytania potencjalnych nabywców?

Nasze podejście do generowania wartości

Due diligence – czyli badanie własne przedmiotu nabycia – to nieodłączny element realizacji procesu inwestycyjnego dla obu stron transakcji. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla kupującego: due diligence w zakresie finansowym, biznesowym, podatkowym, prawnym, środowiskowym i technicznym, a także analizy vendor due diligence dla strony sprzedającej.

W ramach badania due diligence, uwzględniając cel oraz charakter transakcji, w trybie stacjonarnym lub zdalnym (korzystając z tzw. virtual data room), analizujemy dokumentację oraz dane dotyczące przedmiotu nabycia. Następnie prezentujemy kluczowe wnioski (raport końcowy, streszczenie menedżerskie), obejmujące m.in.:

  • proponowane korekty (normalizacje) przyszłego EBITDA
  • korekty poziomu pozycji bilansowych, aktywów netto
  • czynniki ryzyka związane z nabyciem danego podmiotu oraz ich kwantyfikację
  • identyfikację efektów synergicznych, które wygeneruje transakcja
  • sugestie dotyczące gwarancji, które powinny zostać zawarte w ramach umowy sprzedaży udziałów
  • rekomendację wartości nabycia przedsiębiorstwa (wycenę).

Dostarczane wartości

  • otrzymasz niezależną, kompleksową opinię na temat analizowanego podmiotu 
  • poznasz realną wartość EBITDA oraz aktywów netto podmiotu
  • będziesz w stanie ocenić atrakcyjność transakcji, znając zagrożenia związane z jej realizacją
  • w ramach usługi typu vendor uzyskasz wiedzę na temat istniejących zagrożeń i problemów, które w procesie nabycia podnieść może strona kupująca.
Kontakt z ekspertami
Mariusz Maik

Partner

Kontakt
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe