Emilia Matuszak

Starszy Konsultant

Doradztwo europejskie

+48 783 838 222
emilia.matuszak@f5.pl

  • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalizuje się w procesie aplikowania i efektywnego realizowania projektów. Samodzielnie planuje przedsięwzięcia oraz kompleksowo przygotowuje dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymaganiami aktów prawnych, dokumentów programowych, wytycznych itp. Koordynuje obsługę projektów dofinansowanych w zakresie wymogów formalnych, sprawozdawczości, rozliczania i dokumentacji. Prowadzi monitoring realizowanych projektów. Pośredniczy w kontaktach z przedstawicielami instytucji wdrażających środki pomocowe. Współpracuje zarówno z sektorem prywatnym, jak i administracją samorządową.