„Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Miasta Jaworzna (woj. śląskie) z dniem 01.08.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Energia wiedzy  kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe w Jaworznie, poprzez wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół oraz wyposażenie ich w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 6 708 350,00 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miejskim Jaworzno działa Biuro Projektu (ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno). Kontakt możliwy pod adresem: edukacja@um.jaworzno.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Jarogniew Podeszwa: T:+48 61 85 66 977, e-mail: jarogniew.podeszwa@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych