Przejdź do strony: Aktualne szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej” – powiedział Henry Ford. Każda organizacja musi się nieustannie doskonalić, a decydujący wpływ na sukces i rozwój organizacji mają odpowiednio wykwalifikowani ludzie – zarówno menedżerowie, jak i pracownicy różnych szczebli. Ich wiedza, doświadczenie i umiejętności stanowią tzw. kapitał ludzki, determinujący sprawność funkcjonowania organizacji. W związku z dużą dynamiką zmian otoczenia kompetencje tego szczególnego kapitału muszą podlegać nieustannemu procesowi doskonalenia.

Dokumenty określające standardy szkoleniowe w F5 Konsulting – POBIERZ:
Wewnętrzna procedura zapewnienia jakości szkoleniowej
Wewnętrzne zasady ewaluacji szkoleń
Procedura reklamacji usługi szkoleniowej oraz postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych

NASZE PODEJŚCIE DO GENEROWANIA WARTOŚCI

„Mądrzy ludzie ciągle się uczą. Głupcy wszystko umieją” (Apolinary Despinoix). Założeniem autorskiego programu F5 AKADEMIA – skierowanego do kadry menedżerskiej, specjalistów w danym obszarze oraz pracowników komórek HR w przedsiębiorstwach, administracji rządowej i samorządowej – jest stworzenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej, najefektywniej odpowiadającej na potrzeby organizacji, a zarazem realizującej oczekiwania rozwojowe pracowników. Dodatkowo istnieje również możliwość elastycznego modelowania szkoleń i warsztatów, w oparciu o przeprowadzone dodatkowo badanie potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji.

Oferowane grupy szkoleń obejmują m.in.:

 • szkolenia biznesowe
 • szkolenia i coaching menedżerski
 • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego
 • szkolenia i kursy z zakresu zarządzania projektami i programami 
 • F5 Project Management – akredytowane szkolenia przygotowujące do certyfikacji kierowników projektów (według podejścia IPMA – International Project Management Association)
 • dedykowane szkolenia dziedzinowe
 • szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

DOSTARCZANE WARTOŚCI

 • rozpoznasz faktyczne potrzeby organizacji w zakresie doskonalenia zawodowego, menedżerskiego lub innego pracowników
 • dzięki najnowszym treściom i metodom kształcenia „oszlifujesz” swój kapitał ludzki na miarę XXI wieku
 • podniesiesz zdolność kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w wielu kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji
 • uruchomisz proces monitorowania jakości kapitału ludzkiego oraz jego stałego doskonalenia.
Kontakt z ekspertami
Kontakt
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe