F5 Konsulting wygrało przetarg na doradztwo prywatyzacyjne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju

W dniu 23 listopada 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy konsorcjum firm: F5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
a Ministerstwem Skarbu Państwa na świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego 
w procesie zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju. 
 
 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych