„Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami Miast: Inowrocławia, Gniezna, Sopotu, Torunia oraz Bydgoszczy z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)  – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w pięciu gminach miejskich: Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Sopot i Toruń przez podniesienie kompetencji 166 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r. Dzięki realizacji projektu pięć jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 28 lutego 2018 r.

Budżet projektu: 1 598 325,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 347 068,31 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Miasta Inowrocławia działa Biuro Projektu (ul. Prezydenta Franklina Roosvelta 36, 88-100 Inowrocław). Osoba do kontaktu: Łukasz Pilachowski: T: +48 52 35 55 209, e-mail: lpilachowski@inowroclaw.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Emilia Matuszak: T: +48 61 625 1283, e-mail: emila.matuszak@f5.pl

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych