Kariera

Dlaczego F5?

Tworzymy kulturę organizacyjną, której kluczowymi wartościami są:

Oferujemy ambitne wyzwania, ciekawe projekty oraz działalność na zmieniającym się, perspektywicznym i nowatorskim rynku.

Poprzez zaangażowanie w zespołach projektowych stwarzamy arakcyjne możliwości szybkiego rozwoju talentów, nabycia kwalifikacji i umiejętności oraz dostęp do wiedzy.

Umożliwiamy elastyczne warunki pracy oraz współpracę z ciekawymi, doświadczonymi ekspertami.

Cenimy energię, zaangażowanie, samodzielność, zorientowanie na cele oraz umiejętność radzenia sobie w dynamicznym otoczeniu.

Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, budynek F, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077034, posiadająca NIP: 7780085256, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: ­konsulting@f5.pl;


Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez osobę zainteresowaną stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych („RODO”) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W zakresie jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe