„Kreatywnie ku przyszłości”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Koczała (woj. pomorskie) z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Koczale, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego, obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 246 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Budżet projektu: 908 000,00  zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 771 800,00 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Koczała działa Biuro Projektu (ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała). Kontakt możliwy pod adresem: r.minda@koczala.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Marcin Szymański: T: +48 61 85 66 931, e-mail: marcin.szymanski@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych