„Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Nowa Karczma (woj. pomorskie) z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Nowej Karczmie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Lubaniu oraz Szkołę Podstawową w Szatarpach, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 696 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Budżet projektu: 2 781 850,00 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 364 572,50 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Nowa Karczma działa Biuro Projektu (ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma). Kontakt możliwy pod adresem: ue@nowakarczma.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Joanna Marynowska: T: +48 61 85 66 985, e-mail: joanna.marynowska@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych