Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania

Optymalizacja procesów

Nasze podejście do generowania wartości

Czy w organizacji tworzą się wąskie gardła w realizacji procesów podstawowych lub wsparcia? A może chcesz zwiększyć ich efektywność? Czy występują problemy z komunikacją i przepływem informacji? Brakuje standaryzacji działań – przejrzystych procedur i reguł postępowania? Czy pojawiają się problemy z organizacją pracy?

Jako metodę osiągnięcia wzrostu efektywności działalności organizacji proponujemy wdrożenie podejścia procesowego, polegające na analizie i optymalizacji realizowanych procesów. Optymalizacja procesu jest działaniem służącym poprawie jego efektywności poprzez:

 • usprawnienie procesu pod kątem tworzenia wartości dla klienta
 • zmianę organizacji pracy uczestników procesu
 • eliminację czynności zbędnych, niewnoszących wartości dodanej
 • zmianę procedur w celu osiągnięcia większej efektywności działań.

Wdrażanie podejścia procesowego realizujemy w następujących etapach:

 • identyfikacja i mapowanie procesów – wykonanie analiz ustalających sposób działania organizacji (stan AS IS)
 • optymalizacja procesów – przebudowa procesów pod kątem ich efektywności, określenie docelowego przebiegu procesów (TO BE)
 • wyznaczenie wskaźników i ustalenie mierników monitorujących przebieg procesów oraz oceniających, w jaki sposób zmiany poprawią ich skuteczność lub efektywność
 • optymalizacja struktury organizacyjnej – identyfikacja kluczowych procesów decyzyjnych i powiązań pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej na podstawie docelowego przebiegu procesów.

Dostarczane wartości

 • podniesiesz efektywność działań
 • przypiszesz zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności do procesów i osób je realizujących
 • uporządkujesz działania i zestandaryzujesz prace w organizacji
 • dostrzeżesz działania niewykonywane, a potrzebne, wyeliminujesz czynności zbędne.
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe