Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych

Optymalizacja procesów
biznesowych i procesów wsparcia

Czy w organizacji tworzą się wąskie gardła w realizacji procesów produkcyjnych, usługowych, logistycznych? A może chcesz zwiększyć ich efektywność? Czy występują problemy z komunikacją i przepływem informacji? Brakuje standaryzacji działań – przejrzystych procedur i reguł postępowania? Czy pojawiają się problemy z organizacją pracy?

Jako metodę osiągnięcia wzrostu efektywności działalności organizacji proponujemy wdrożenie podejścia procesowego, polegające na analizie i optymalizacji realizowanych procesów – zarówno biznesowych, jak i wsparcia.

Nasze podejście do generowania wartości

Optymalizacja procesu jest działaniem służącym poprawie jego efektywności poprzez:

 • usprawnienie procesu pod kątem tworzenia wartości dla klienta
 • zmianę organizacji pracy uczestników procesu
 • eliminację czynności zbędnych, niewnoszących wartości dodanej
 • zmianę procedur w celu osiągnięcia większej efektywności działań.

Wdrażanie podejścia procesowego realizujemy w następujących etapach:

 • identyfikacja i mapowanie procesów – wykonanie analiz ustalających sposób działania organizacji (stan AS IS)
 • optymalizacja procesów – przebudowa procesów pod kątem ich efektywności, określenie docelowego przebiegu procesów (TO BE)
 • wyznaczenie wskaźników i ustalenie mierników monitorujących przebieg procesów oraz oceniających, w jaki sposób zmiany poprawią ich skuteczność lub efektywność
 • optymalizacja struktury organizacyjnej – identyfikacja kluczowych procesów decyzyjnych i powiązań pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej na podstawie docelowego przebiegu procesów.

Dostarczane wartości

 • podniesiesz efektywność działań biznesowych i operacyjnych
 • przypiszesz zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności do procesów i osób je realizujących
 • uporządkujesz działania i zestandaryzujesz prace w organizacji
 • dostrzeżesz działania niewykonywane, a potrzebne, wyeliminujesz czynności zbędne
 • wyzwolisz zdolność do konkurowania, osiągając przewagę za pomocą kontroli kosztów procesów, czasu i sprawności ich przebiegu, a także jakości wytwarzanych produktów czy oferowanych usług.
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności
Przejdź do strony: Przygotowanie rodziny i firmy do sukcesji
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe