Przejdź do strony: Wstęp

Outsourcing
zarządzania projektami

Realizujemy kompleksowe zarządzanie projektami, uwzględniając uwarunkowania biznesowe, prawne i techniczne.

Nasze podejście do generowania wartości

Działamy zgodnie z najnowszymi trendami, stosując odpowiednie standardy i metodyki. Uzyskujemy efekty synergii, łącząc nasze kompetencje i doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami ze specjalistyczną wiedzą klienta.

Outsourcing usługi może obejmować następujące elementy: 

  • inicjowanie, planowanie i harmonogramowanie projektu
  • zarządzanie kontraktem
  • monitorowanie i kontrolę realizacji, rozliczanie (m.in. zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących) oraz zamykanie projektu
  • budowanie i kierowanie zespołami projektowymi, w tym rekrutację i selekcję osób na stanowiska kierowników projektów
  • zarządzanie ryzykiem, komunikacją, zakresem, czasem, kosztami oraz jakością w projekcie.

Dostarczane wartości

  • otrzymasz rozwiązania wynikające z najlepszych praktyk oraz uznanych krajowych i międzynarodowych standardów w obszarze zarządzania projektami
  • otrzymasz wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów
  • ograniczysz poziom ryzyka związany z wdrażaniem projektu
  • zostaniesz odciążony od inwestycji oraz rozwoju know-how w dziedzinach wykraczających poza kluczowe kompetencje organizacji.
Kontakt z ekspertami
Kontakt
Przejdź do strony: Akredytowane szkolenia przygotowujące do certyfikacji kierowników projektów
Przejdź do strony: Doradztwo i warsztaty z zakresu zarządzania projektami i programami
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe