Nasi partnerzy

F5 Konsulting jest partnerem Collegium Da Vinci.

Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce uczelnia wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia swoim studentom kompleksowy start w życie zawodowe.

Podstawowym celem CDV jest kształcenie oparte na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów studiów i szkoleń jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

F5 Konsulting jest członkiem instytucjonalnym International Project Management Association Polska.

IPMA zrzesza 55 stowarzyszeń członkowskich z całego świata i aktywnie promuje zarządzanie projektami wśród organizacji i grup interesu na całym świecie. Przyczynia się do wzrostu prestiżu profesji kierownika projektu poprzez certyfikację, przyznawanie nagród dla zespołów projektów i osób indywidualnych oraz wydawanie licznych publikacji na temat zarządzania projektami. IPMA daje możliwość zdobycia certyfikatu na międzynarodowym poziomie, respektowanego m.in. przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

W 2016 roku F5 Konsulting została Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska w zakresie kursów przygotowujących do certyfikacji kierowników projektów.

F5 Konsulting jest zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.
 
Polska Izba Firm Szkoleniowych to ogólnopolska organizacja, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad stu miejscach na terenie Polski. Stanowi źródło informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Do PIFS należy kilkaset firm szkoleniowych z całej Polski. 

F5 Konsulting od 2007 roku pełni rolę partnera merytorycznego Prezydenta Miasta Poznania i Starosty Poznańskiego w konkursie „Poznański Lider Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz start-up’ów z Poznania i powiatu poznańskiego, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest pomaganie wyróżniającym się podmiotom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych.

F5 Konsulting jest członkiem Klubu WTC Poznań.

World Trade Center Poznań to część World Trade Centers Association (WTCA) – organizacji powołanej do tworzenia na całym świecie efektywnie działającej sieci biur World Trade Center (WTC), umożliwiającej rozwój handlu międzynarodowego. Do zadań WTCA należy m.in. promowanie międzynarodowych stosunków handlowych oraz stwarzanie porozumienia między narodami, pobudzanie firm do większego udziału w handlu międzynarodowym, udzielanie wzajemnej pomocy i rozszerzanie współpracy między członkami. 

F5 Konsulting aktywnie wspiera polską kulturę i sztukę. 

Spółka od kilku lat jest partnerem Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.

F5 Konsulting jest partnerem Fordata Sp. z o.o. w kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.

Misja kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” to edukacja i rozpoczęcie dyskusji w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych w Polsce oraz całym regionie CEE. Celem jest stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk Transakcyjnych po to, aby zwiększyć świadomość spółek w zakresie zasad, które powinny być stosowane podczas realizacji procesów transakcyjnych.

F5 Konsulting jest członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Głównym celem WIPH są szeroko zakrojone działania na rzecz przedsiębiorców – ich innowacyjnego rozwoju i wzmacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej. Organizacja skutecznie realizuje działania doradcze na wielu płaszczyznach, umożliwia współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową oraz biznesem na rynku krajowym i europejskim. Zajmuje się także szeroko pojętą promocją i reprezentowaniem interesów wielkopolskich środowisk biznesowych.

F5 Konsulting jest partnerem Orange Hill Sp. z o.o. w ramach programu e!volve.

e!volve – nowy format wsparcia rozwoju firm szkoleniowych i doradczych – to narzędzia i kompetencje badawcze dla firm szkoleniowych i doradczych: narzędzia on-line do diagnozy organizacji, wsparcie merytoryczne i organizacyjne w badaniach, dostęp do know-how badawczego, certyfikacja konsultantów i szkolenia w obszarze badań, płaszczyzna networkingowa w obszarze badań i konsultingu.
 
Wszystkie podmioty poszukujące innowacyjnych rozwiązań i myślące o rozwoju swoich organizacji, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przeprowadzenia diagnozy organizacyjnej i moderacji procesów rozwoju wewnątrzorganizacyjnego z wykorzystaniem narzędzi e!volve.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe