Instytucje publiczne nie są organizacjami działającymi dla zysku, lecz powołanymi do realizacji i zabezpieczenia interesu publicznego. Działają w skomplikowanym otoczeniu, stykając się z wieloma interesariuszami, jednak w zasadniczych elementach zarządzanie instytucją publiczną nie różni się od zarządzania innymi organizacjami. Tak jak przedsiębiorstwo musi odpowiadać na potrzeby klientów, tak instytucja publiczna zobowiązana jest do podążania za zmieniającymi się oczekiwaniami społeczeństwa.

Nowoczesne instytucje publiczne w coraz większym stopniu czerpią z rozwiązań wypracowanych w sektorze komercyjnym – dostosowując je do swoich potrzeb i specyfiki działania – oraz nieustannie się zmieniają, aby poradzić sobie z nowymi trendami i oczekiwaniami społeczeństwa. Wyzwaniem dla instytucji publicznych jest zwiększanie efektywności usług publicznych oraz ciągłe doskonalenie działania.

Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej
Przejdź do strony: Wsparcie rozwoju e-usług
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe