Pozyskaj finansowanie na szkolenia i usługi rozwojowe!

F5 Konsulting z sukcesem przeszło procedurę akredytacyjną i uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu możemy realizować szkolenia oraz świadczyć usługi rozwojowe dofinansowane z funduszy UE!

Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania usług, które Cię interesują!

 

 

 

 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe