Prelekcja wiceprezes F5 Jolanty Jackowiak na UEP

10 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach Dnia Konsultingu, organizowanego po raz siódmy przez Studenckie Koło Naukowe Compertus przy Katedrze Zarządzania Strategicznego, wiceprezes F5 Jolanta Jackowiak wygłosiła inspirujący wykład pn. Kompetencje przywódcze w firmach i realizowanych przez nie przedsięwzięciach. Prelekcji przysłuchiwało się spore grono studentów, a o żywym zainteresowaniu świadczy wielość pytań, które pojawiły się tuż po zakończeniu wykładu.
Oprócz eksperta F5 Konsulting podczas Dnia Konsultingu wystapili także przedstawiciele firm: Grant Thornton, PMC, PWC, Lewandowska&Partnerzy, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe