Proces prywatyzacji Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA zakończony!

Za kwotę 138,2 mln zł większościowy pakiet akcji spółki kupił od Skarbu Państwa KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, zarządzany przez KGHM TFI SA.
Proces prywatyzacyjny rozpoczął się w sierpniu 2009 roku i trwał czternaście miesięcy. Spółka F5 Konsulting odpowiedzialna była za przygotowanie zestawu analiz dotyczących sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw jej rozwoju oraz oszacowania wartości. Ze względu na specyficzny charakter działalności prowadzonej przez ZUK SA niezbędne okazało się również opracowanie oceny realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz wymogów prawa geologicznego i górniczego. W drugim etapie procesu doradca odpowiadał za kontakt z potencjalnymi inwestorami, wydawał dokument Memorandum Informacyjne o Spółce, dokonywał oceny złożonych ofert i przedstawiał Ministrowi Skarbu Państwa rekomendacje dalszych działań oraz prowadził negocjacje z inwestorami.
Zdaniem Dyrektor Departamentu Doradztwa Strategicznego Małgorzaty Kuik, która kierowała procesem prywatyzacyjnym, wynegocjowane z inwestorem warunki transakcji są bardzo dobre zarówno dla Skarbu Państwa, jak i samej spółki. Inwestor nie tylko zaoferował za kupione akcje godziwą, rynkową cenę, ale również zobowiązał się do dokonania podwyższenia kapitału o kwotę 8 mln zł oraz zainwestowania w ciągu najbliższych lat 40 mln zł w rozwój spółki. Ponadto nabywca zadeklarował dalszy rozwój obu linii biznesowych ZUK SA, tj. lecznictwa i produkcji wody mineralnej Staropolanka. Za sukces w negocjacjach z inwestorem można również uznać jego deklarację do zbudowania grupy uzdrowiskowej, w tworzeniu której ZUK SA, jako największe polskie uzdrowisko, odegra znacząca rolę, oraz docelowe wprowadzenie spółki na giełdę.
 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych