prof. dr hab.
Hubert Witczak

Ekspert w dziedzinie nauk o zarządzaniu i systemów zarządzania (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Autor licznych książek i artykułów naukowych oraz ekspertyz. Do 2010 roku profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, następnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doradca, kierownik i uczestnik projektów na rzecz przedsiębiorstw i instytucji non profit, oraz władz i administracji państwowej i samorządowej. Zaangażowany w samorządność, projekty lokalne i wspieranie organizacji pozarządowych.