prof. dr hab.
Mirosław Hamrol

Ekspert w zakresie analizy ekonomicznej i finansowej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni kierownik Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej. Autor wielu publikacji naukowych oraz prac badawczo-projektowych, w tym strategii rozwoju przedsiębiorstw. Przewodniczący lub członek rad nadzorczych i doradca przedsiębiorstw oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.