prof. zw. dr hab. Waldemar Frąckowiak

Specjalista w zakresie finansów i rynków kapitałowych. Autor licznych książek i artykułów naukowych oraz ekspertyz. Alumn Harvard University Business School w USA. Wykładowca i uczestnik programów naukowych w wielu znanych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doradca oraz przewodniczący lub członek rad nadzorczych wielu przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych.