Każdy podmiot realizuje różnego typu przedsięwzięcia. Projekty, programy i portfele projektów stanowią trwały element nowoczesnych organizacji. W świecie pełnym procedur i schematów stały się przestrzenią do usystematyzowanego działania, ukierunkowanego na efektywność i wydajność.

Wdrożenie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste, wiąże się z wyzwaniami, ryzykami oraz ograniczeniami. Pojawia się więc pytanie, co zrobić, by przedsięwzięcia zostały dobrze przygotowane, sprawnie przebiegały i zrealizowały założone cele. Liczne doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że wizja organizacji, wsparta metodycznym podejściem do zarządzania projektami, może doprowadzić do spektakularnych sukcesów.

Przejdź do strony: Outsourcing zarządzania projektami
Przejdź do strony: Akredytowane szkolenia przygotowujące do certyfikacji kierowników projektów
Przejdź do strony: Doradztwo i warsztaty z zakresu zarządzania projektami i programami
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe