Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doradztwo europejskie
Przejdź do strony: Realizowane projekty
Przejdź do strony: Zapytania Ofertowe
Przejdź do strony: Rozeznania rynku

Projekty międzynarodowe

Unia Europejska kieruje obecnie swoją pomoc nie tylko do swoich członków, ale także do innych państw, w ramach środków alokowanych geograficznie, tematycznie lub przeznaczonych dla krajów aspirujących do członkostwa w UE. Pomoc unijna jest kierowana na przedsięwzięcia ambitne, stanowiące wyzwanie zarówno jeśli chodzi o zakres prac objętych wsparciem, jak i o warunki formalne wykorzystania udzielonej pomocy.

Nasze podejście do generowania wartości

Wykorzystując swoje doświadczenie i najlepsze praktyki wypracowane w projektach zrealizowanych na rynku polskim, podejmujemy się realizacji projektów międzynarodowych, wspierając beneficjentów z krajów aspirujących do członkostwa w UE lub przechodzących procesy transformacji gospodarki.

W ramach zarządzania projektami:

  • wspieramy inicjowanie i planowanie projektów
  • koordynujemy działania projektowe
  • dbamy o zachowanie standardów wdrażania projektów zgodnie z wytycznymi
  • dobieramy zespół doświadczonych ekspertów – polskich i zagranicznych, dających rękojmię wykonania prac na najwyższym poziomie. 

Dostarczane wartości

  • uzyskasz wsparcie w definiowaniu celów i metod podnoszenia poziomu konkurencyjności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, sprawdzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • uzyskasz pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu metod i narzędzi podnoszących sprawność funkcjonowania jednostek otoczenia biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
  • zaadaptujesz sprawdzone w krajach członkowskich UE programy i projekty służące redukcji bezrobocia, zmniejszeniu wykluczenia społecznego, ograniczeniu przestępczości oraz wzrostowi poziomu edukacyjnego.
Kontakt z ekspertami
Kontakt
Kontakt
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe