„Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gmina Tczew (woj. pomorskie) z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową w Miłobądzu, Szkołę Podstawową w Lubiszewie, Szkołę Podstawową w Turzu, Szkołę Podstawową w Swarożynie oraz Gimnazjum w Swarożynie i Gimnazjum w Dąbrówce, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji u 782 uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Budżet projektu: 3 226 900,00 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 742 865,00 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Tczew działa Biuro Projektu (ul. Lecha 12, 83-110 Tczew). Kontakt możliwy pod adresem: snagorski@gmina-tczew.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Jagoda Celichowskai: T: +48 61 85 66 977, e-mail: jagoda.celichowska@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych