Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Strategie rozwoju
Przejdź do strony: Tworzenie i zmiany modeli biznesowych
Przejdź do strony: Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia
Przejdź do strony: Rozwój potencjału innowacyjnego
Przejdź do strony: Biznesplany i studia opłacalności

Przygotowanie rodziny
i firmy do sukcesji

Zarządzając firmą rodzinną, zastanawiasz się zapewne, czy model prowadzenia biznesu rodzinnego jest optymalny w aspekcie ekonomicznym oraz prawno-podatkowym. W jaki sposób usytuować w strukturze i hierarchii organizacyjnej członków rodziny świadczących pracę na rzecz firmy? Czy zatrudnić zewnętrznego menedżera, a jeśli tak – jak ukształtować narzędzia kontroli wobec niego? I wreszcie: czy, kiedy i jak wprowadzić kolejne pokolenie w system organizacyjno-zarządczy firmy rodzinnej? A może sprzedać biznes?

Nasze podejście do generowania wartości

Sukcesja to złożony proces zmiany, który powinien być dobrze przemyślany, a następnie szczegółowo zaprojektowany. Powinien on uwzględniać – poza kwestiami formalnoprawnymi, biznesowymi, podatkowymi, organizacyjno-zarządczymi – niezwykle istotne kwestie emocjonalne, nierzadko decydujące o powodzeniu procesu.

Skutecznie pomagamy przeprowadzić proces sukcesji, stosując następujące sekwencje:

  • przygotowanie członków rodziny do podjęcia decyzji o przekazaniu biznesu następcom
  • wybór sukcesora bądź sukcesorów
  • opracowanie modelu sukcesji biznesowej
  • zaprojektowanie struktury prawno-podatkowej, w tym kolejności czynności niezbędnych do osiągnięcia założonych rezultatów
  • przygotowanie planu i harmonogramu sukcesji oraz ich uzgodnienie z sukcesorami
  • wdrożenie sukcesji.

Dostarczane wartości

  • otrzymasz indywidualne rozwiązania, uwzględniające złożoność i wrażliwość firmy rodzinnej
  • będziesz miał zapewnioną poufność i komfort emocjonalny procesu
  • zoptymalizujesz struktury biznesowe sukcesji.
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe