„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

Celem projektu: jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka-Wielka, Oświęcim oraz Kęty przez podniesienie kompetencji 218 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Dzięki realizacji projektu 8 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Okres realizacji projektu: 15 grudnia 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
 

Wartość projektu: 1 519 839,00 zł
 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 280 919,51 zł

W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, budynek F, 61-131 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 625 12 83, e-mail: emilia.matuszak@f5.pl .
 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe