„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami : Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w pięciu gminach wiejskich i miejsko-wiejskich: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin i Mszana przez podniesienie kompetencji 84 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Dzięki realizacji projektu pięć jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Budżet projektu: 999 800,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 842 631,44 zł

W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting działa Biuro Projektu (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 85 66 944, e-mail: emilia.matuszak@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych