„Zdobądź zawód Kierownika Projektu”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” oraz PM2PM Sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu pt. "Zdobądź zawód Kierownika Projektu"

Celem projektu  jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 1 059 252,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich:  900 364,20 zł

W okresie realizacji projektu działa Biuro Projektu  (ul. Okulickiego 14,  35-105 Rzeszów)

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting  Sp. z o.o. udziela Marzena Wypych-Brodnicka: T: +61 625 1273, +48 601 201 602 e-mail:  marzena.brodnicka@f5.pl.

 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe