Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny.

Konferencja była podsumowaniem dwóch projektów zrealizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Akademii Liderów Samorządowych” oraz projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, przeprowadzonego w partnerstwie z F5 Konsulting. Celem drugiego z tych projektów było upowszechnienie wiedzy na temat modelu CAF, stanowiącego instrument kompleksowego zarządzania jakością dla instytucji sektora publicznego, oraz przeprowadzenie samooceny zgodnie z metodą CAF 2006 w 80 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu całej Polski.

Otwierając konferencję w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego sekretarz stanu Tomasz Siemoniak podkreślił rolę dobrego zarządzania jako kluczowego czynnika zmiany w jednostkach samorządu terytorialnego. Minister mówił także o metodzie CAF, która przyczyniła się do sprawniejszego wykorzystania potencjału kadr administracji samorządowej.

Uczestnicy panelu poświęconego systemowemu ujęciu zarządzania w administracji samorządowej mieli okazję zapoznania się wynikami badania użyteczności metody CAF, jak również z założeniami nowej procedury EIPA pozwalającej na zewnętrzną ewaluację jakości stosowania CAF. Dobre praktyki związane z wdrażaniem różnego rodzaju narzędzi zarządzania jakością zaprezentowały m.in. pani Wanda Ostrowska – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa oraz pani Dorota Gromowska – Sekretarz Gminy Cekcyn. W trakcie panelu przedstawiciele F5 Konsulting wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Adamem Misiuwiańcem wręczyli dyplomy przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych zaangażowanym w realizację projektu CAF. Serdecznie gratulujemy!

Podziękowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych