„Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Zielonki (Lider Projektu), Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś oraz Słomniki, z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej  – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 7 gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś oraz Słomniki poprzez podniesienie kompetencji 217 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. W wyniku realizacji projektu siedem jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorstw oraz zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Budżet projektu: 1 399 800,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 179 751,44 zł

W okresie realizacji projektu w siedzibach Partnerów działają Biura Projektu. Główne Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki). Osoba do kontaktu: Ryszard Krawczyk: T: +48 12 2850 850, e-mail: r.krawczyk@zielonki.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Anna Sobańska: T: +48 61 85 66 987, e-mail: anna.sobanska@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych