„Wiedza + Zabawa = Rozwój”

 

 

 

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Nędza (woj. śląskie) z dniem 01.08.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Wiedza + Zabawa = Rozwój”.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nędzy oraz Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy poprzez wdrożenie w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół oraz wyposażenie ich w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 1 295 424,00 zł.

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Nędza działa Biuro Projektu (ul. Jana Sobieskiego 5, 47-440 Nędza). Osoba do kontaktu: Edyta Szajt T: + 48 32 66 60 481, e-mail: edyta.szajt@nedza.pl.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Jarogniew Podeszwa: T:+48 61 85 66 972, e-mail: edyta.szajt@nedza.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych