Przejdź do strony: Wstęp
Przejdź do strony: Doskonalenie zarządzania
Przejdź do strony: Optymalizacja procesów
Przejdź do strony: Zarządzanie przez kompetencje
Przejdź do strony: Zarządzanie przez cele
Przejdź do strony: Zarządzanie satysfakcją klienta
Przejdź do strony: Doskonalenie systemu kontroli zarządczej

Wsparcie rozwoju e-usług

W dobie powszechnej cyfryzacji coraz więcej spraw możemy załatwiać za pośrednictwem internetu. Urzędy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, wychodząc naprzeciw potrzebom obywateli – swoich klientów, stawiają na rozwój e-usług. Ważnym źródłem finansowania tego obszaru mogą być środki z funduszy Unii Europejskiej.

Nasze podejście do generowania wartości

Udostępnianie elektronicznych usług publicznych nie sprowadza się tylko do prostej informatyzacji urzędu. Formuła e-usług wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania urzędu do tego działania – zbadania zainteresowania mieszkańców korzystaniem z tej drogi załatwiania spraw urzędowych czy dostosowania wewnętrznych procesów i procedur urzędu, a samo wdrożenie generuje koszty. W natłoku bieżących prac wiele jednostek szuka wsparcia w przygotowaniu do uruchomienia e-usług oraz pozyskiwaniu środków na ten cel.

W Perspektywie Finansowej UE na lata 2014–2020 premiowane będą szczególnie wnioski o dofinansowanie projektów dla tych urzędów, które poczyniły pierwsze kroki w kierunku udostępnienia e-usług, m.in. poprzez utworzenie w swoich strukturach Punktów Potwierdzenia Profilu Zaufanego.

W toku współpracy z jednostką zainteresowaną rozwojem elektronicznych usług publicznych:

  • pomagamy w doprecyzowaniu potrzeb w obszarze rozwoju elektronicznych usług publicznych
  • dokonujemy analizy potrzeb klientów urzędu w obszarze e-usług
  • wspieramy urząd w dostosowaniu procedur i procesów do świadczenia usług drogą elektroniczną
  • identyfikujemy możliwe źródła dofinansowania planowanego przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków unijnych.

Dostarczane wartości

  • usprawnisz procesy obsługi klientów-obywateli
  • zaplanujesz proces wdrażania kolejnych e-usług, połączony z rzetelną analizą zapotrzebowania klientów oraz urzędu w tym zakresie
  • obniżysz koszty realizacji inwestycji dzięki pozyskaniu dofinansowania na informatyzację urzędu
  • obniżysz koszty funkcjonowania urzędu poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw
  • poprawisz wizerunek urzędu
  • wypromujesz urząd jako nowoczesną instytucję odpowiadającą na potrzeby klientów-obywateli.
Przejdź do strony: Wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność usług edukacyjnych
Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe