Po raz trzeci o RÓŻNOrodności w Poznaniu!

23 listopada ponad 80 reprezentantów różnorodnych środowisk biznesowych i instytucji otoczenia biznesu wzięło udział w trzeciej edycji Diversity Business Meetings in Poznań pn. SIŁA PRZYWÓDZTWA W RÓŻNORODNOŚCI. Uczestników DBM gościł w swoich progach partner wydarzenia – Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Po słowie wstępnym wygłoszonym przez moderatorkę spotkania, prof. nadzw. UEP Beatę Skowron-Mielnik, przybyłych powitała Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji VW Poznań.

Pierwszy moduł: Przywództwo w różnorodności – inspiracje rozpoczęło wystąpienie dr Anny Zarody-Dąbrowskiej, założycielki Diversity Hub, prezes Orange Hill, na temat różnorodności pokoleniowej i jej znaczeniu dla liderów. Prelegentka, opierając się na najnowszych badaniach naukowych, wskazała naistotniejsze z punktu widzenia pracodawcy różnice, jakie występują pomiędzy pokoleniami BB i X a wkraczającym na rynek pracy pokoleniem Y (tzw. millenialsami). Drugą prelegentką była Jolanta Jackowiak, wiceprezes F5 Konsulting, która zgłębiła temat kompetencji przywódczych w firmach oraz w realizowanych przez nie przedsięwzięciach. Jedną z tez wystąpienia było to, że skuteczny lider, przywódca to twórca, artysta. Prawdziwość tej tezy znalazła zresztą potwierdzenie w artystycznej formie samej prezentacji, która zachwyciła nie tylko przekazem słownym i obrazkowym, ale także nawiązaniem do klasyki filmu i literatury. Jako trzeci wystąpił Dariusz Ludwiczak, ekspert WZP Lewiatan, ex-menedżer HR w GlaxoSmithKline oraz Wavin Group. Bazując na doświadczeniach zawodowych zdobytych w dużych firmach, opowiedział o wyzwaniach, z jakimi borykają się menedżerowie.

Drugi moduł Dobre praktyki przywódcze – diversity w organizacjach polegał na pracy warsztatowej w trzech mniejszych grupach. Kamila Powel, kierownik Centrum Personalnego Września, oraz Dariusz Szlenzak, kierownik Lakierni Poznań, moderowali dyskusję o zarządzaniu pracownikami różnej płci w obszarach produkcyjnych, na podstawie doświadczeń zdobytych w VW Poznań. Izabela Goździeniak, lean agile coach w Allegro, przedstawiła grupie metodykę agile jako podejście wspierające współpracę w różnorodnych zespołach i organizacjach. Dr Tomasz Kopczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu moderował dyskusję o zarządzaniu zespołem projektowym różnych generacji / pokoleń.

Mocnym akordem kończącym trzecią edycję DBM był niezwykle inspirujący wykład na temat przywództwa XXI wieku oraz wyzwań w obszarze różnorodności gościa specjalnego – prof. dra hab. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po części wykładowo-warsztatowej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia fabryki Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Diversity Business Meetings in Poznań jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, F5 Konsulting oraz Diversity Hub z Krakowa. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2015 roku, drugie 18 maja 2016 roku. Cykl spotkań rozpoczął w Poznaniu debatę na temat zarządzania różnorodnością w organizacjach, głównie w środowisku pracy. Diversity Business Meetings in Poznań wpisuje się w ogólnopolską debatę na temat różnorodności, w której uczestniczą uczelnie, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.

Zapraszamy do krótkiej relacji filmowej oraz galerii wydarzenia.
Kolejne spotkania już wkrótce! Zapraszamy do śledzenia na bieżąco stron organizatorów!

 

 

Zobacz relację z I edycji wydarzenia! 

Zobacz relację z II edycji wydarzenia! 

O idei Diversity Business Meeting in Poznań 

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych
F5 Akademia Szkolenia biznesowe