Przejdź do strony: Kim jesteśmy?
Przejdź do strony: Misja i wizja
Przejdź do strony: F5 Optimizer

Wyróżnienia i rankingi

Doskonale zarządzamy projektami w biznesie...

Srebrny Finalista konkursu Polish Project Excellence Award 2014

Polish Project Excellence Award to doroczny konkurs organizowany przez International Project Management Association Polska, który honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami.

Zrealizowany przez F5 Konsulting projekt Uniwersytet Piotra i Pawła – kompleksowy projekt rozwojowy, którego celem była poprawa konkurencyjności grupy Piotr i Paweł poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników w zakresie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich – został uznany za jeden z najlepiej zarządzanych projektów w Polsce.

... i w administracji

Finalista konkursu Polish Project Excellence Award 2015

Celem organizowanego z inicjatywy IPMA Polska dorocznego konkursu Polish Project Excellence Award jest nagradzanie najlepiej zarządzanych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je zespołów.

Zostaliśmy uhonorowani za dążenie do doskonałości w zarządzaniu jednym z największych, najbardziej znaczących i kompleksowych projektów doradczych dla administracji rządowej pn. Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich, realizowanym w ramach projektu systemowego „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Tym samym po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych zespołów w Polsce w dziedzinie zarządzania projektami.

Gramy fair

Przedsiębiorstwo Fair Play w latach 20062016

Ideą Programu Fair Play jest zachęcanie polskich przedsiębiorców do etycznych postaw i zachowań wobec wszystkich interesariuszy oraz do dbałości o środowisko naturalne.

F5 Konsulting uzyskała tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play w latach 2006–2016 oraz nagrody specjalne: Złoty Certyfikat, Złotą Statuetkę, Brązowy, Srebrny, Złoty oraz Platynowy Laur, a także Platynową Statuetkę – wręczaną firmom, które uczestniczą w Programie nieprzerwanie od dziesięciu lat. Ponadto w 2016 roku prezes zarządu Marek Pankowski został uhonorowany tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie.

Jesteśmy perfekcyjni w zarządzaniu projektami

Finalista konkursu PMI Poland Chapter

Projekt Roku PMI Poland Chapter to organizowany przez Project Management Institute Poland Chapter  – stowarzyszenie non-profit z branży zarządzania projektami – konkurs, którego celem jest promocja dobrych praktyk i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami w różnych dziedzinach.

Zrealizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z F5 Konsulting projekt systemowy Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą, który objął 303 jednostki samorządu terytorialnego, został finalistą konkursu na Projekt Roku 2011.

Jesteśmy dynamiczną firmą

Gazela Biznesu

Gazela Biznesu to nagroda przyznawana dla najbardziej dynamicznych firm w Polsce.

W roku 2008 firma F5 Konsulting znalazła się w pierwszej dziesiątce firm z regionu Wielkopolski i na 83. miejscu w rankingu ogólnopolskim. 

O miejscu firmy na liście rankingowej decydowała dynamika przyrostu wartości sprzedaży i zysków w trzech kolejnych latach.

Jesteśmy prężną firmą

Gepard Biznesu

Gepardami Biznesu nagradza się firmy, których wartość rynkowa w ciągu dwóch lat wzrosła co najmniej pięciokrotnie. 

W 2007 roku F5 Konsulting została uhonorowana nagrodą Gepard Biznesu.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych