„Od prostych doświadczeń do pełnej wiedzy”

 

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Wiązownica (woj. podkarpackie) rozpoczęła realizację projektu pn. „Od prostych doświadczeń do pełnej wiedzy.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez cztery szkoły podstawowe z Gminy Wiązownica (SP w Wiązownicy, SP w Zapałowie, SP w Piwodzie z filią w Certuli oraz SP w Szówsku) przez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 600 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 72 nauczycieli oraz doposażenie tych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki realizacji zajęć w szkołach, a realizacja zajęć w oparciu o sprawdzone rozwiązania edukacyjne pozwoli na rozwój kompetencji uczniów i poprawę osiąganych przez nich wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

Budżet projektu: 1 500 000,00  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 250 000,00 zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Wiązownica działa Biuro Projektu (ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica). Kontakt mozliwy pod adresem: elafarfal@wiazownica.com.

Informacji na temat projektu ze strony F5 Konsulting Sp. z o.o. udziela Artur Olszewski: T: +48 61 85 66 982, e-mail: artur.olszewski@f5.pl.

Doradztwo biznesowe
Doradztwo transakcyjne i finansowe
F5 Project Management
Zarządzanie
kapitałem ludzkim
Doradztwo europejskie
i projekty międzynarodowe
Poprawa efektywności
i jakości usług publicznych